Price: Contact
  • Thời gian : 3 Ngày
  • Phương tiện : Limousine
  • Khởi hành : Hàng ngày
  • Điểm khởi hành : TP Hồ Chí Minh
  • Điểm đến : Suối Giàng, Nghĩa Lộ, Mù Căng Chải
Price: Contact
  • Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
  • Phương tiện : Bus
  • Khởi hành : Hàng ngày
  • Điểm khởi hành : TP Hồ Chí Minh / Hà Nội
  • Điểm đến : Sapa